Spørgsmål

Hvad koster en oversættelse?
Det er forholdsvis svært at sige, præcist, hvad prisen på en oversættelse vil være. En afgørende faktor er naturligvis sprogkombinationen. Det nemmeste er, hvis du sender dokumentet, du vil have oversat, til os, så vil vi uden omkostninger give et tilbud.

Hvad er en autoriseret oversættelse?
Nogle dokumenter kræver en såkaldt autoriseret oversættelse, det kan være fødselsattester, domsafgørelser, sager vedr. civilregistrering og banksager m.m. En autoriseret oversættelse udføres af en oversætter, der er uddannet som statsautoriseret translatør og har fået en beskikkelse fra en offentlig instans (i Danmark, Erhvervs- og selskabsstyrelsen). Oversættelsen bekræftes med oversætterens stempel og underskrift.

Vi kan på forhånd meddele, at en autoriseret oversættelse i Sverige kun kan udføres, hvis enten kilde- eller målsproget er svensk.

Kontakt os gerne, så er vi behjælpelige med autoriserede oversættelser.

Hvor hurtigt kan I levere?
Det afhænger helt og holdent af dokumentets omfang. Mindre dokumenter kan leveres samme eller følgende dag, mens større dokumenter kræver en vis tid. Også her er det nemmest at sende dokumentet, du vil have oversat, så vil vi uden omkostninger sende et prisforslag samt oplysninger om leveringstid.

Hvem oversætter?
Vore oversættere og freelancemedarbejdere har altid det respektive sprog som modersmål. De har en baggrund passende til opgaven og en solid erfaring.

Kan man bestille kopier af oversættelsen?
Vi gemmer samtlige oversættelser, så hvis du mister en oversættelse, er det bare at kontakte os, så sender vi uden omkostninger en kopi.

Diskretion?
Samtlige dokumenter, du sender til os, behandles med diskretion. Det er ikke i vores interesse at videregive eller videresende dine dokumenter til en tredje part.

Tilbyder I helhedsløsninger?

Vi kan tilbyde helhedsløsninger, alt fra layout, færdige tryk og Web-design. Spørg gerne, så vil vi finde en løsning, som er skræddersyet præcist til dig.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg bestiller en oversættelse?
Oversættelsen baseres på dokumentet, vi får tilsendt. Er der fejl i det originale dokument, er det mange gange svært at tyde/tolke disse fejl. Det er derfor vigtigt, at der ikke er fejl i dokumentet, du sender.

Endelig er det også vigtigt at tænke på, at en færdig oversættelse er foretaget på grundlag af originalteksten. Redigeringer, overvejelser eller ændringer foretaget senere, kan bevirke, at oversættelsen ikke stemmer med den originale tekst.

Kan man anvende et oversættelsesprogram?
Der findes oversættelsesprogrammer, som anvendes af den enkelte. Nogle gange kan det lade sig gøre at få en oversættelse af bestemte tekstsekvenser. Men så længe en computer hverken kan tænke, forstå og tolke meningen med oversættelsen, fraråder vi, at man anvender disse programmer til professionel brug. Du ved bedst selv, hvad du har brug for, og en forkert oversættelse er en dårlig måde at markedsføre sig på. Det er kundskaberne og fornemmelsen for sproget, som ligger til grund for en god oversættelse.