Frågor

Vad kostar en översättning?
Det är relativt svårt att avgöra mellan tumme och pekfinger vad kostanden för en översättning kommer att bli. En avgörande faktor är själva språkkombinationen. Enklast är om Ni översänder dokumentet Ni önskar översatt till oss och så återkommer vi med ett kostnadsfritt prisförslag.

Vad är en auktoriserad översättning?
Vissa dokument kräver en s.k. auktoriserad översättning som personbevis, domslut, folkbokförings- och bankärenden m.m. En auktoriserad översättning utförs av en översättare som har genomgått ett prov och godkänts av Kammarkollegiet. Översättningen vidimeras med stämpel och signatur av den auktoriserade översättaren.

I förväg kan vi meddela er att en auktoriserad översättning i Sverige endast kan utföras när antingen käll- eller målspråket är svenska.

Kontakta oss gärna, så är vi behjälpliga med auktoriserade översättningar.

Hur snabbt kan ni leverera?
Det beror helt och hållet på dokumentens omfattning. Mindre dokument kan levereras samma eller nästföljande dag, medan större dokument kräver en viss tid. Även här är det enklast att översända dokumentet Ni önskar få översatt och tillsammans med en kostnadsfri prisuppgift lämnar vi även uppgifter om leveranstiden.

Vem översätter?
Våra översättare och frilansmedarbetare har alltid respektive språk som modersmål. De har adekvat bakgrund och långvarig erfarenhet.

Kan man beställa kopior på översättningen?
Vi sparar samtliga översättningar, skulle ni bli av med en översättning, är det bara att kontakta oss så översänder vi en kostnadsfri kopia.

Sekretess?
Samtliga dokument som Ni översänder till oss behandlas med sekretess.

Erbjuder ni helhetslösningar?
Vi kan erbjuda helhetslösningar, allt från layout, färdiga tyck och WEB – design. Fråga gärna, så kommer vi att hitta en lösning som är skräddarsydd just för Er.

Vad ska måste jag beakta när jag beställer en översättning?
Översättningen baseras på dokumentet vi erhåller av Er. Förekommer fel i originalet är det många gånger svårt att tyda/tolka dessa fel. Det är därför viktigt att dokumentet Ni översänder är fritt från fel.

Sedan är det även viktigt att betänka att en färdig översättning har originaltexten som bas. Redigeringar, tankegångar eller ändringar i efterhand av Er, gör att översättningen inte kan stämma överens med originalet.

Kan man använda översättningsprogram?
Det finns översättningsprogram som används av den enstaka. Ibland går det att få fram en översättning av vissa textsekvenser. Men så länge datorn inte kan tänka och få fram översättningens andemening avråder vi från att använda dessa program för professionellt bruk. Ni vet bäst vad ni behöver och en felaktig översättning är ett dåligt sätt att marknadsföra sig. Det är känslan och kunskap som ligger till grund för en bra översättning.